Voordat een kind in zijn of haar tweede huis komt, wordt er een intakegesprek gehouden met de ouder(s) van het kind.Het doel van het intakegesprek is om de aankomende kinderen alvast een beetje te leren kennen. Tijdens dit gesprek wordt er algemene informatie(adres, telefoonnummer, huisarts etc.) gevraagd aan de ouder(s) en tegelijkertijd wordt er ook informatie over de groep aan de ouder(s) verstreken.

Voordat het kind officieel op de groep begint, is het van belang dat hij of zij eerst nog een paar wendagen heeft. Wendagen zijn bedoeld om het kind langzaam aan de nieuwe omgeving te laten wennen. De wendagen worden tijdens het intakegesprek afgesproken tussen de leidster en de ouder. Er worden meestal maximaal 3 wendagen ingepland voor het kind, maar mocht het kind langer de tijd nodig hebben, dan is hier alle ruimte voor.

Start typing and press Enter to search