Alle kinderen dienen volgens het Nederlandse inentingsschema ingeënt te zijn.

Kinderopvang Happy Panda is niet in staat zieke kinderen op te vangen. Wanneer een kind ziek is mag hij/zij het kinderdagverblijf niet bezoeken. Onder ziekte wordt het volgende verstaan:

  • Griep
  • Koorts (bij 38,5ºC of hoger dient het kind direct opgehaald te worden)
  • Koortsuitslag (herpes)
  • Acute diarree
  • Braken
  • Besmettelijke kinderziekten
  • Open huiduitslag
  • Een kind dat zelf aangeeft zich niet goed te voelen.

Een kind kan altijd ziek worden tijdens de opvang en in bovengenoemde gevallen zal de leidster contact met u opnemen. In overleg zal dan worden besloten wat er verder gaat gebeuren. Uitgangspunten van ons ziektebeleid zijn de richtlijnen zoals opgesteld door de GGD. Wij kunnen alleen op uw schriftelijk verzoek medicijnen (waaronder ook zelfzorgmiddelen en homeopathische middelen) aan uw kind geven. Hiervoor dient de ouder vóóraf een medicijnverklaring in te vullen. Deze medicijnen dienen tenminste thuis al één maal door de ouder te zijn toegediend en in de originele apothekersverpakking met de gebruiksaanwijzing te worden meegegeven.

Start typing and press Enter to search