Protocol

Kinderopvang Happy Panda werkt met protocollen waarmee risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid worden aangepakt. U kunt ons hygiëneprotocol veiligheid en gezondheid op locatie raadplegen. Deze treft aan in de map, bij de ingang. Dit hygiëneprotocol veiligheid en gezondheid is opgesteld om gezondheid- en veiligheidsrisico’s door eventuele overdracht van ziektekiemen en een slecht binnen- en buitenmilieu zo klein mogelijk te maken. Kinderdagverblijf Happy Panda neemt de verantwoording om de medewerkers en ouders op de hoogte te stellen van dit protocol. Indien kinderdagverblijf Happy Panda pedagogische medewerkers in dienst neem, dan zullen ook zij hiervan op de hoogte worden gesteld. Daarnaast zullen ze elkaar ondersteuning geven om de werkwijze van onderstaande risico’s binnen een korte termijn eigen te maken.

Risicomonitor

De Risicomonitor is een erkend en branche specifiek online instrument waarmee de risico-inventarisaties Arbo, Veiligheid en Gezondheid worden uitgevoerd. Jaarlijks doen wij een risico-inventarisatie.

Zodra de risico inventarisatie is ingevuld wordt er in eerste instantie gekeken naar mogelijke risico’s met grote gevolgen. Hiervoor wordt direct een oplossing gezocht en deze oplossing wordt zo snel mogelijk toepast in de praktijk. De risico’s met kleine gevolgen zijn daarna aan de beurt en ook daarbij streven wij ernaar deze of zoveel mogelijk uit te sluiten, of de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Deze uit te voeren handelingen worden vastgelegd in de actieplannen.

Uiteindelijk wordt het geheel verwerkt tot een overzichtelijk en leesbaar document. U kunt het document op locatie raadplegen. Deze treft u aan in een map, bij de ingang.

kids

Handleiding Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

De Meldcode kindermishandeling is gebaseerd op het basismodel meldcode Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft er voor gekozen de basismeldcode aan te passen en specifiek te maken voor kinderopvangorganisaties. Elke kinderopvangorganisatie is immers verplicht een meldcode te hanteren. Daarnaast zijn kinderopvangorganisaties verplicht om hun medewerkers hierin te scholen en te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode. De meldcode wordt geïmplementeerd binnen de onze eigen organisatie. Deze meldcode is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen onze branche.

De complete meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling ligt ter inzage op het kindercentrum. U kunt de meldcode ook op onze website raadplegen. Zie hiervoor onder het kopje GGD en documenten.

 

Start typing and press Enter to search