Het team van Happy Panda is enthousiast en gemotiveerd. Binnen ons kinderdagverblijf heerst een bijzonder gezellige en open sfeer, waarbij een sterk ‘wij’ gevoel bestaat. We vinden het belangrijk om elkaar te helpen bij de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen. Ook zijn de pedagogisch medewerksters actief betrokken bij het beleid dat Happy Panda hanteert. Verder vinden wij het belangrijk dat de pedagogisch medewerksters in een omgeving zijn, waarbinnen ze iedere dag met veel plezier en enthousiasme kunnen werken. Want uiteindelijk kan goede kinderopvang alleen geboden worden door deskundige, zelfstandige en gemotiveerde pedagogisch medewerksters. Omdat wij werken met een klein en zeer vast team, dan is een heldere, open en eerlijke communicatie van groot belang. Om deze optimaal te houden ondernemen wij buiten alle overleg momenten, ook teamuitjes met elkaar. Minimaal 2 keer per jaar gaan we met het gehele team een gezellig avondje uit of een dag samen op pad.

Start typing and press Enter to search