Dagelijks doen wij ons uiterste best om de kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar een ouder geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag. Wij staan open voor vragen en suggesties van ouders en zullen te allen tijden proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

klachten

Mocht een ouder ontevredenheid verder gaan en komt de ouder daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven de ouder middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route. Hieronder treft u een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling.

Wie kunnen er een klacht indienen

  • Ouders-verzorgers van een bij kinderdagverblijf Happy Panda geplaatst kind
  • de oudercommissie van kinderdagverblijf Happy Panda
  • medewerkers van kinderdagverblijf Happy Panda ( deze werkwijze wordt in een apart kopje besproken).

Waar kunt u een klacht indienen

  • bij de pedagogisch medewerker
  • bij de hoofdleidster
  • bij de ondernemer ( hierna te noemen directie-houder-locatieverantwoordelijke)
  • bij de oudercommissie. Betreft het een klacht die mogelijk ook voor andere ouders relevant is, dan kunt u ook de oudercommissie van kinderdagverblijf Happy Panda op de hoogte te stellen. De oudercommissie is echter geen klachtencommissie en kan uw klacht niet behandelen. Wel kunnen zij naar aanleiding van de klacht kijken naar het beleid.
  • In enkele gevallen kunt u een klacht buiten kinderdagverblijf Happy Panda om indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen ( hierna te noemen        Geschillencommissie).

Zoals hierboven reeds aangegeven is er een mogelijkheid om een klacht in te dienen Wij kennen twee manieren om een klacht in te dienen: intern en extern. Dit geldt zowel voor ouders als voor de oudercommissie. In het onderstaande document is de klachtenregeling van kinderopvang Happy Panda uitgebreid beschreven.

Klachtenregeling 2016 – 2017

Start typing and press Enter to search