Voor kinderopvang Happy Panda is het heel belangrijk om vertegenwoordigers vanuit de ouders te hebben. De op- en aanmerkingen, aanbevelingen en suggestie maken het, dat wij met zijn allen het beste uit de dagelijkse kinderopvang kunnen halen.

We hebben natuurlijk een gezamenlijk belang en dat zijn de kinderen. Zij moeten een heerlijke en onbezorgde tijd hebben tijdens hun verblijf op kinderopvang Happy Panda. Ze moeten zich vertrouwd voelen en de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

Wat houdt de oudercommissie precies in?
De oudercommissies adviseren gevraagd en ongevraagd over de volgende onderwerpen:

  • Algemeen kwaliteitsbeleid.
  • Algemeen pedagogisch beleidsplan.
  • Algemeen voedingsbeleid.
  • Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid.
  • De centraal vastgestelde openingstijden.
  • Wijzigingen van de prijs.

In de praktijk worden allerhande zaken door kinderopvang Happy Panda voorgelegd aan de oudercommissie. De leiding van kinderopvang Happy Panda overlegt op zeer regelmatige basis met de oudercommissie.

Reglement
Wat kan en mag de oudercommissie? Wie zitten erin en hoe worden die leden gekozen? Deze en andere punten staan in het Reglement en huishoudelijk reglement oudercommissie. Zie hiervoor onderstaande document.

Oudercommissie Reglement, 2016

Aanmelden voor de oudercommissie
Heb je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die kinderopvang Happy Panda bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de oudercommissie via info@happypanda.nl of via een papier met daarop naam, mailadres en telefoonnummer in de brievenbus van de Happy Panda te deponeren.

Start typing and press Enter to search