Om kwaliteit en continuïteit in Kinderopvang Happy Panda te kunnen garanderen wordt er gewerkt met:

  • Gediplomeerde leid(st)ers.
  • De leid(st)ers zijn in het bezit van minimaal een MBO niveau 3 diploma.
  • De leidster kunnen een verklaring van Goed Gedrag overleggen (VOG). Zij zitten dan in de continue screening van de Ministerie van Justitie.

Wij kunnen gebruik maken van stagiaires in kinderopvang Happy Panda. Deze stagiaires zullen altijd als extra leidster, boventallig ingezet worden. Ook zij moeten een VOG overleggen.

Wij werken met professionele, gediplomeerde pedagogisch medewerkers op minimaal MBO-niveau, die de kinderen begeleiden in hun individuele ontwikkeling en in het samenleven in een basisgroep. Hierbij houden wij de richtlijnen van de CAO-Kinderopvang aan.

Een pedagogische medewerker zal te allen tijde, ook in het geval dat hij/zij alleen op de groep staat, op de hoogte zijn van de visie en missie van kinderdagverblijf Happy Panda. Hiervoor zal de pedagogische medewerker het pedagogisch beleidsplan van de kinderopvang Happy Panda lezen. Hierin staat alle informatie met betrekking tot de competenties van de pedagogische medewerkers en met betrekking tot de opvoedingsdoelen van pedagogisch medewerkers.

Op de kinderdagverblijf treft u bij de ingang een map aan waarin informatie wordt gegeven over hoe ondersteuning wordt gegeven indien een pedagogisch medewerkers alleen in het kindercentrum aanwezig is. Tenslotte wordt er informatie gegeven over welke manier de pedagogisch medewerkers bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen signaleren en hoe u hiervan op de hoogte stellen en op welke wijze de pedagogisch medewerkers uitgerust worden om bovenstaande taak uit te voeren.

Zie hiervoor op locatie map ‘Pedagogisch beleidsplan 2016-2017’.

Start typing and press Enter to search