GGD en Documenten

Home / Over Ons / GGD en Documenten

Het pedagogisch beleid ligt ter inzage op de locatie. Wij doen elk jaar een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Voor zowel het kinderdagverblijf als de buitenschoolse opvang. Deze liggen ook ter inzage op de vestiging.

GGD Inspectierapport KDV Juni 2017 (Klik op de tekst voor het Inspectierapport)
GGD Inspectierapport BSO (Klik op de tekst voor het Inspectierapport)
Meldcode Kindermishandeling (Klik op de tekst voor het Document)

Protocollen:

Jaarlijks inventariseren wij alle risico’s aangaande veiligheid, gezondheid en hygiëne. Dit leggen we vast in een Risico inventarisatie Veiligheid en gezondheid. Vervolgens wordt er een actieplan opgesteld en worden er maatregelen genomen. Zie voor mee informatie onder het kopje Protocol en Handleiding Kindermishandeling.

Start typing and press Enter to search